Al die dae van my lewe

Al die dae van my lewe

Die Psalms is poësie en liedere. Poësie is vol stylfigure, veral personifikasie, waar daar aan nie-lewende voorwerp lewende eienskappe of “werk” toegedig word. Die Psalms het dan juis sulke voorbeelde wat nog altyd vir my mooi was, hier is twee: (ek haal aan uit die Direkte Vertaling)

Psalm 25: 21 “Mag onskuld en opregtheid my veilig hou…”
Psalm 23: 6 “net goedheid en trou liefde sal my volg al die dae van my lewe” (Die Hebreeus gee gevoel van dier wat jy volg, soos jou getroue hond.”

Miskien is daar ‘n lys personifikasies wat jy ook wil bid: Mag wysheid my lei, en liefde my omarm en getrouheid my troos en geduld my besoek….

Dan vertel die Bybel ons ook nog boonop dat die eienskappe wel lewend geword het in die lewe van Jesus.