Fotografieklub flits 2013 binne

Die bestuur en lede van Gansbaai Fotografieklub het heerlik gerus, maar op Maandag, 21 Januarie 2013 het hulle 2013 met hul kameras op volle vaart binne geflits.

Die klub se "wen-fotograaf", Hugh-Daniel Grobler se uitstaande weerligfoto met Hermanus se liggies in die agtergrond

Linda Kloppers (sameroeper) het na die moontlike verkryging van 'n groot skerm vir die klub, ter wille van beter kwaliteit vir foto's, verwys. Sy het gemeld dat 'n borg in hierdie verband baie welkom sal wees. Sy het klublid Hugh-Daniel Grobler ook met sy enorme pryse wat hy losgeslaan het, gelukgewens. (Sien berig op bl. 3 van hierdie uitgawe) Voorsitter Christo Wessels het met die bekendstelling van 'n Konsep Grondwet en embleem vir die klub weggespring. Baie moeite en navorsing is deur hom gedoen en klublede het tot Sondag, 27 Januarie tyd gehad vir kommentaar, waarna die Konsep Grondwet goedgekeur sal word. Die Grondwet omskryf die klub amptelik as "Gansbaai Fotografieklub" en bevat alle relevante inligting vir 'n gestruktureerde fotografieklub. "Dit bly steeds 'n 'vriendelike' fotografieklub waarby beginners met mik-en-druk kameras kan kom aansluit," het Christo gesê. "Ons gaan beslis nie nou 'professioneel' raak en beginners daardeur afskrik nie, dit is net nodig om 'n gestruktureerde klub te wees, onder andere om etlike byvoordele te mag geniet." Christo se ontwerp van 'n embleem vir die klub is met 'n enkele wysiging ook aanvaar. Nadat alle formaliteite afgehandel is, het Christo die klublede se foto's met die tema, "Skulpies en Weer (weather)" vertoon. Klublid Marc du Plessis is aangewys om opbouende kritiek en sinvolle kommentaar te lewer en hy was baie tevrede met die hoë kwaliteit van foto's wat ingedien is. Gansbaai Fotografieklub vergader elke 1ste en 3de Maandag van elke maand om 18:30 te Kerkstraat 30, oorkant Gansbaai Laerskool se agterste hek. Sprekers word gereeld gereël en verder is elke byeenkoms baie gesellig en informeel, met vele geleenthede om meer rakende kameras en fotografie te kan leer.
Die volgende byeenkoms is op Maandag, 4 Februarie 2013, met die tema vir foto's: "Shadows & Reflections". (2 Feb in vorige Dagboek is foutief!) Vir navrae kan Christo Wessels by 082-920-9738 of Linda Kloppers by 082-550-7313 geskakel word.
Hardus Botha