In tere herinnering aan Gerda Wessels

Wat 'n voorreg was dit nie om vir Tannie Gerda in ons lewens te kon hê nie. As steunpillaar in die Wykskomitee, die Belas-tingbetalersvereniging en ook die Behuisingskomitee wat vir haar so na aan die hart gelê het, sal haar heengaan 'n groot leemte laat. Gelukkig sal haar goeie voorbeeld en die mooi herinneringe wat sy agter gelaat het, ons altyd bybly. Ons bid dat Oom Basie en die res van die familie troos en berusting sal vind in haar goeie nagedagtenis. So 'n ware engel op aarde verdien 'n waardige rusplek by haar Hemelse Vader vir wie sy so oneindig lief was. Rus in vrede!

Munisipaliteit Overstrand - Gansbaai Administrasie

OverstrandMunisipaliteit 3
Wyle Gerda Wessels_1