Prestasies by Munisipaliteit

Enkele toekennings vir prestasies, asook langdiens-toekennings, is tydens die onlangse Wykskomiteevergadering aan Gansbaai munisipale beamptes oorhandig. Sannette Otto van Finansies spog met ‘n volle 30 diensjare. Dan volg JJ Engel (Parke) en F Europa (Strate, nie op foto nie) wat elk 15 diensjare agter die rug het en GG Phillips (Vaste Afval) met 10 diensjare.

Verder is AgriSeta Sertifikate vir die Bestuur van ‘n Trekker aan Neville Koert en Christoffel Havenga oorhandig. ICD Sertifikate vir “Supervise a work unit to achieve work unit objectives (Individuals and Teams)” is aan die volgende beamptes oorhandig: Irene Kroukamp, Themba Mtshakazana, Shaheed Miller en James Opperman. Al hierdie beamptes het hul sertifikate tydens Wyk 2 se vergadering van mnr Francouis Myburgh, Areabestuurder van die Overstrandse Munisipaliteit se Gansbaai Administrasie ontvang, met rdl Riana de Coning wat teenwoordig was, waar hulle gelukgewens en bedank is vir hul getroue werk en lojale diensjare.

Hardus Botha

Vlnr is mnr Francois Myburgh, JJ Engel, J Damon, Sannette Otto, J Joemat, GG Phillips, F Booysen en rdl Riana de Coning
Vlnr is mnr Francouis Myburgh, James Opperman, Shaheed Miller, Neville Koert, Irene Kroukamp en rdl Riana de Coning