Bredasdorp - Gansbaai Teerpad

Uilenkraalsrivierbrug – Baardskeerdersbos – Elim

Die opgradering van die ou grondpad tussen Bredasdorp en Uilkraalsmond (Gansbaai) tot op teerpadstandaard nader voltooiing.  Hierdie projek val binne die paaieonderhoudsgebied van die Overberg Distrikmunisipaliteit en die konstruksie word behartig deur Haw & Inglis (alom bekend as H&I Konstruksie) in opdrag van die Departement van Vervoer Wes Kaap.

Die laaste fase van die projek strek oor ongeveer 30 kilometer van Afdelingspad 1205, vanaf die Uillenkraalsrivierbrug tot in Elim.  Wetstoepassing word in verskillende spoedbeperking-sones gehandhaaf en word toegelig met tydelike waarskuwingstekens en stop/ry-verkeerbeheer.  Die nuwe brug oor die Uillenkraalsrivier net voor kilometer 8 is reeds voltooi en vir verkeer oopgestel.  Nog twee kasduikerstrukture is as variasieorders tot die projek toegevoeg vir verbeterde toegang in die reënseisoen.  Een op AP1211 net buite Baardskeerdersbos by die afdraai na Pearly Beach en die ander oor die Kouerivier sowat 4 kilometer buite Elim op die Spanjaardskloofpad soos mens na Napier reis.

Die padseksies deur Baarskeerdersbos en Elim (hulle ‘hoofstrate’) is reeds geteer, met uitgebreide blokkiesplaveisel- en verfraaiingswerke wat in Elim self aangebring is.  Vanaf die Uilenkraalsrivierbrug tot in Baardskeerdersbos word enkele uitstaande gedeeltes padkonstruksiewerk nog aan die finale gruislaag gedoen in voorbereiding op teerwerke.  Die 20 kilometer teerpad tussen Baardskeerdersbos en Elim is voltooi. 

Teerwerke sal na verwagting einde Mei afgehandel wees en die projek se voorlopige voltooiingsdatum is Junie 2015.  Juniemaand is geoormerk vir die aanbring van padverfmerke, padtekens en afronding aan die padreserwe (die gedeelte tussen die teervlak en die draadheining).

Thea Nefdt

Blokkiesplaveisel en teerwerke in Elim
Die samestelling van die ‘teertrein’ wanneer bitum gespuit en klipskerwe gestrooi word met die aanbring van ‘n Kaapse seël