Wyk 2 Plant Bome

Die Munisipaliteit Overstrand het gedurende die afgelope jaar die prysgeld wat hulle gewen het in die “Greenest Municipal Competition,” waar Overstrand vir twee (2) agtereenvolgende jare as wenner in Suid-Afrika aangewys is, aangewend om talle merkwaardige projekte te befonds. “In die Gansbaai area is projekte soos die verfraaiing van die dorpsingang, piekniektafeltjies langs die kusgebied van Franskraal, sypaadjies in Blompark en die opgradering van speelparke in die hele gebied, suksesvol afgehandel,” sê mnr Francouis Myburgh, Areabestuurder van die Overstrandse Munisipaliteit se Gansbaai Administrasie. “Daar is ook bome geplant en piekniektafeltjies aangebring in verskeie speelparke.”

Op 16 Oktober 2015 het rdl Riana de Coning na afloop van haar maandelikse vergadering met lede van die wykskomitee van Wyk 2 (as bydrae tot boomplantdag) besluit om bome te plant by die speelparkies in Gansbaai (Rietstraat, asook in De Wetstraat) en in die Bietoubospark in De Kelders. Die verteenwoordigers van die onderskeie woongebiede het hul waardering uitgespreek teenoor hierdie gebaar. Die meegaande foto’s vertel die volle verhaal.

Hardus Botha

Bietoubospark, De Kelders, met vlnr rdl Riana de Coning, Ivan Cornelius, Daan Oosthuizen, John Collings, Jannie Botha en Benjamoin Kondokter
Rietstraat Parkie, met voor rdl Riana de Coning en agter vlnr Benjamin Kondokter, Ivan Cornelius, John Collings, Daan Oosthuizen en Jannie Botha