Franskraal Rolbalnuus (19 May 2016)

Op Dinsdag, 10 Mei 2016 het agt spanne van drie spelers elk aan ʼn geslote driespel toernooi te Franskraal deelgeneem.  Dit beteken dat slegs lede van Franskraal Rolbalklub aan die toernooi mag deelneem. 

Die doel daarvan is om in ʼn goeie gees onder mekaar te kompeteer en te sorg dat sogenaamde sosiale spelers, wat nie by ander klubs aan toernooie of aan Boland kompetisies gaan deelneem nie, ook kompeterend te kan speel en vir pryse in aanmerking te kom.  

Dit is ook een van die redes waarom sommige van Franskraal se borge verkies om slegs geslote toernooie te borg.  So is hierdie toernooi deur OK Foods geborg met koopbewyse en die verskaffing van heerlike versnapperinge vir middagete.  OK Foods is al lank op hierdie wyse by Franskraal Rolbalklub betrokke en Franskraal sê nogmaals dankie vir hulle ondersteuning.  Dit het ruim bygedra tot ʼn genotvolle dag saam met aangename weersomstandighede.  

Die uitslae van die toernooi is soos volg: In die eerste plek was Tommie van Niekerk, Annemarie Botha en Henk van der Walt, gevolg deur Sakkie van Zyl, Victor Breach en Freddie van Eeden, met Gideon Pienaar, Hettie Lass, Pieter Beukes en Chris Malec in die derde plek.

Pieter Conradie, President

Vlnr: Tommie van Niekerk, Annemarie Botha en Henk van der Walt