Blomparkers aanvaar self eienaarskap

‘n Groep inwoners van Blompark het besluit die tyd het aangebreek dat Blomparkers hul eie besluite begin neem, eienaarskap van hul omstandighede neem en hande vat op die pad vorentoe, wat dan ook hul belangrikste doelwit te weerspieël.

Die inisieerders daarvan het ‘n openbare vergadering vir 13 Oktober 2016 in Blompark se Gemeenskapsaal belê, wat baie goed bygewoon is.

Mick Dunston het die doel van die vergadering met die toehoorders bespreek, waarna die Blompark Inwonersvereniging gestig is.

‘n Komitee vir die nuutgestigde vereniging is gekies, met die volgende onbestrede lede: Mick Dunston (voorsitter), Nolen Beukes (visie-voorsitter), George Brett (sekretaris) en Adelé Hart (tesourier). Addisionele lede is Clara Baardman, Gear Damon en Mara Moses.

Die besluit is geneem dat die komitee tydens hul eerste vergadering bepaalde doelwitte sal bespreek en daar sal stel.

 “Die feit dat die inwoners van Blompark tans geen verteenwoordiging op plaaslike bestuur het nie, wil hierdie komitee poog om in goeie orde met plaaslike owerhede tot almal se voordeel saam te werk,” het die nuutverkose voorsitter, Mick Dunston gesê. “Hierdie komitee sal dan ook namens sowat 700 huishoudings - ongeveer 3,000 inwoners - optree.”

Mick het ‘n vriendelike pleidooi om lojale samewerking tussen die onderskeie rolspelers gerig.

Die  verkose Komitee van die nuutgestigde Blompark Inwonersvereniging. Voor vlnr George Brett (sekretaris), Adelé Hart (tesourier) en Mick Dunston (voorsitter). Agter vlnr Sol Tallies, Gear Damon, Clara Baardman, Mara Moses en Nolen Beukes (visie-voorsitter).
Gansbaai_Courant_New