HaS sê dankie aan weldoeners

Die jaarlikse Groot Dankie-aand deur Herberg-aan-See Tehuis vir Bejaardes (HaS) is Woensdagaand, 19 Oktober 2016 in die Pretoriussaal aangebied.

Die hoofdoel van hierdie jaarlikse geselligheid is om die Tehuis se dankbaarheid aan die einde van die jaar aan vele donateurs, borge en vrywillige werkers oor te dra.

In sy Jaarverslag maak Wollie Jacobs, voorsitter van die Beheerraad, die volgende opmerking: “Die mees sinvolle lewensfilosofie vir my persoonlik is die ‘wet op ekwivalensie’, die beginsel wat behels dat, na die maat waarin ons ander mense hanteer, sal ons hanteer word.”

In sy bedankingsrede het HaS se Bestuurder, John van Rooyen, na die oorkoepelende rol van Badisa, waaronder HaS ook sorteer, verwys, wat tans aan meer as 700 000 mense ‘n diens lewer.

John het ook gemeld dat slegs sowat 20% van die inwoners (net tien van die veertig) die volle inwoningstarief betaal.

Die res van die inwoners moet gesubsidieer word, wat alleenlik deur middel van donasies en fondsinsamelingsprojekte moontlik is.

Die inwonersgetal is tans 57, wat soos volg saamgestel is: Gangkamers (21), Siekeboeg (19), Woonstelle (12), Buitekamers (1) en Nasorgafdeling (4).

HaS se Beheerraadslede is Wollie Jacobs (voorsitter) en Francia van Dyk (visie-voorsitter). Addisionele lede (alfabeties) is Adel Swart, Flip Geldenhuys, Henk de Milander, Hennie Lochner, Hermine Groenewald, Len Olivier, Nicolene Richards en Norman Sauls, met John van Rooyen as Bestuurder van die Tehuis.

‘n Pragtige groep vroue-inwoners het na afloop van die toesprake die aand verder opgekikker met mooi koorsang, terwyl ‘n groep personeellede op hul beurt vir ‘n komiese opvoering gesorg het. Daarna is daar gesellig saamgekuier en geëet - dit waarvoor die aand bedoel was.

HaS se hardwerkende personeellede wat vir ‘n genoeglike aand in die Pretoriussaal gesorg het, met hul Bestuurder, John van Rooyen agter in die middel.
Die groot groep inwoners wat besluit het om tydens HaS se funksie self koorsang te lewer as blyk van waardering teenoor donateurs en vrywillige werkers.
Gansbaai_Courant_New