Kerssangdiens betower

Net soos die Hemelkoor, waarmee die NG-kerkkoor die Kerssangdiens  begin het - net so het hulle die toehoorders vir die res van hul optrede met luisterryke koorsang bedien.

Die jaarlikse Kerssangdiens, gereël deur die NG-kerkkoor onder leiding van Aletta Lochner (koorafrigter),  is Sondagaand, 27 November 2016 aangebied. Die program wat uit beurtsang tussen die koor en gemeentelede bestaan het, is  deur ds Dirk van Dyk afgewissel  met Skriflesing uit Lukas en Matteus. Hy het ook die verrigtinge gelei.

Enkele  koorliedere  onder   leiding van Aletta Lochner, begelei deur Annelene Reinke  was Dogter van Sion, Child in a manger, Kerslied en die betowerende Leisa reiselt der Schnee.

Om  die  verrigtinge  in ‘n besondere gewyde atmosfeer af te sluit, het die gades en kinders van koorlede met brandende kerse deur die kerk tot voor die kansel gestap.  Koorlede  het ook hulle  kerse en lampies aangesteek, terwyl die alombekende Kerslied Stille Nag, Heilige Nag gesing is. Na afloop van die verrigtinge is daar gesellig in die saal gekuier. Die Vrouediens het die smaaklike eetgoed voorsien. 

Die  NG-kerkkoor onder leiding van Aletta Lochner (regs), met orrel-begeleiding  deur  Annelene Reinke  tydens die jaarlikse luisterryke Kerssangdiens.
‘n Deel van die kersdraers wat bygedra het tot die besondere gewyde afsluiting van die  Kerssangdiens. Ds Dirk van Dyk het die verrigtinge van die kansel af gelei.
GansbaaiCourantNew