Program Sondag 14 September 2014

Sondag 14 September 2014

09:30 Erediens Gansbaai Kerk. Prediker Ds Willie Kotze

09:30 Gesinsdiens en Kategese in Saal. Prediker Ds Dirk van Dyk

09:30 Erediens Pearly Beach. Prediker Dr Bobo van Zyl

Die deurkollekte sal gaan aan die VGK Gansbaai