Ons kom dit nie eens altyd agter nie

Ons kom dit nie eers altyd agter nie 

Ek dink ons kyk baie keer die koninkryk van God mis omdat ons verkeerd soek. Ons soek miskien die groot, die triomfantlike en die suksesvolle. In ons groot-kyk sien ons nie daaglikse deernis, opoffering, medelye en geregtigheid raak nie.  Thomas Keating het geskryf: “Remember the great gospel teaching: the Kingdom is not in grandiose experiences, but in the passage of ordinary time.”

Wat is die daaglikse vrugte in ons lewe: getrouheid, deernis, vriendskap, standvastigheid, afhanklikheid? Hierdie dinge noem Keating die sade van gebed. Dat God daagliks in ons lewe werk,  “but not so that we will notice it”. Kleiner-kyk maak God nie kleiner nie, maar maak ons eerder bewus van die integrale deurdringende aard van God se teenwoordigheid, niks is te klein of te groot nie. Miskien is die gevaar eerder dat as ons net groot-kyk dat ons dan God kleiner maak.