Gekies om te wees

Gekies om te wees

 Ek soek ‘n roepingsverhaal in die Bybel, waar die persoon hom of haar kom aanmeld het. Miskien kyk ek dit mis. Dit lyk op die oog af of God almal kom ontmoet het. Kom haal het. Abraham, Moses, die profete, Maria, Dawid en Ester. Die sakramente herinner ons onder andere aan “hoe” God is. Hoe God te werk gaan. God kies altyd eerste. God neem die inisiatief. God kom haal, berei voor, lei en hou vas. God kom na die baba wat nog nie kan kies en kom openbaar sy wese. Die God wat getrou bly aan sy beloftes, geslag na geslag. Die God wat kies en nie toelaat dat die karakter of sondigheid van die gekose die kies negeer en ongeldig verklaar nie.

Daarom het almal verskonings: te jonk, te mompelend, te ongetroud, nie lus, ens. Tog te midde van my verskonings besef ek dat dit juis my gekies-wees wat my lewe sinvol maak. My verskonings verdwyn te midde van God se aanraking, sy hand op my lewe.