Om Christus te dien

Om Christus te dien

“Here, wanneer het ons U honger gesien en gevoed, of dors en iets te drinke gegee? En wanneer het ons U as vreemdeling gesien, en as gas verwelkom, of nakend, en U geklee?  En wanneer het ons U siek gesien, en U besoek? Maar die Koning sal vir hulle sê, Amen, ek sê vir julle: Wat julle ook al vir een van hierdie geringste broers van My gedoen het, het julle vir My gedoen.” (Matt 25: 38-39 Direkte Vertaling). Eintlik is die kerk se enigste bede om die Here te vra dat ons nie sal nalaat om Hom te dien in die ander nie.

Robert W. Castle  het gebid:

“O God, who is old, and lives on fifty
dollars a month, in one crummy room
and can’t get outside,
Help us to see you.”