Hy/sy is maar net...

 Hy/Sy is maar net...

Ons word geroep om voortdurend in ons menswees te groei as God se skepsels. Baie dinge verhinder groei, onder meer agterdog. Jesus het dit beleef. As Hy aanstoot gee en mense voel Hy stir nou, dan sê hulle: Dit is mos Josef se seun, ons ken sy familie. Wat hulle eintlik bedoel, is: Dit is maar net Josef se seun, so ons hoef gelukkig nie vir Hom te luister nie(Joh 6:42)

Soms weet ‘n mens iemand praat die waarheid en jy word deur die woorde gekonfronteer met iets in jouself waarvan jy nie wil weet nie. Die maklikste uitweg is dan om die prater onder verdenking te plaas deur sy credentials te bevraagteken – dit kan geslag, ouderdom of enigiets wees.

Natuurlik is daar gesonde agterdog. Ons kan nie almal se woorde as die waarheid aanvaar nie; ons moet tog in onderskeiding groei. Tog skep ons soms agterdog omdat ons bang is om te groei. ‘n Bietjie selfondersoek kan nie skade doen nie – siende dat dit baiekeer kinders en suigelinge is wat ons met die waarheid konfronteer.