Sagte hart

Sagte hart

Dit is moontlik om in Lydenstyd bewus te word van die hardheid van ons hart. Ons harde hart staan dikwels in die pad van ons groei. Ons is baiekeer hard as gevolg van omstandighede en keuses. Esegiël het iets daarvan verstaan. Die laaste hoofstukke van die boek Esegiël handel oor God as bron van lewe en hoop wat Homself bekend maak as die Een wat ook nuwe lewe in die moedelose Israel in ballingskap kom blaas.
In Esegiël 36:26 staan: “Ek  sal julle ‘n hart van vleis gee.” Soms maak ons ons hart hard bloot om te kan cope en ander kere omdat ons nie lus is om emsioneel by ander betrokke te raak nie. Soms pla die kliphart ons en soms glad nie.

Miskien is daar tog oomblikke wat ons die belofde van ‘n vleishart wil aangryp en God deur sy Gees vra om ons kliphart uit te kap; oomblikke van verlange na ‘n sagte hart omdat ons ervaar dat God ‘n sagte hart vir ons het.