Ons het mekaar nodig

“Sien raak wanneer ander gelowiges swaarkry en help hulle. Tel hulle probleme op julle skouers en dra dit vir hulle. So doen julle presies wat Christus van julle verwag. Dit is immers Sy wet dat julle mekaar moet liefhê.” (Gal. 6:2 – Geloof in aksie Bybel)

Lees eers weer hierdie teks uit Galasiërs 6:2.  Dink jy dit is wat vandag onder Christene gebeur? Is ons besig om mekaar se laste te help dra? As ek na ander godsdienste in die wêreld kyk en lees hoe hulle teenoor mekaar optree, dan is die een saak wat telkens uitstaan, die manier waarop hulle mekaar ondersteun. As een persoon swaarkry dan is die medegelowiges dadelik gereed om hom of haar by te staan en te ondersteun.

Booker T Washington, ’n slaaf in Amerika in die vorige eeu het hierdie interessante gebeurtenis vertel wat hom as kind getref het. Hulle het as kinders in die plantasies grootgeword en moes hemde dra wat van ruwe, stekelrige, goedkoop materiaal gemaak was. Die materiaal het jou vel gekrap en baie pyn en ongemak veroorsaak. Sy ouer broer, wat al geleer het van swaarkry, het altyd Booker se nuwe hemde gedra totdat hulle baie sagter en meer drabaar was. Dit het hom as kind geleer wat dit beteken om jou broer se laste te help dra. (Gal. 6:2)

Moeder Theresa is bekroon met die hoogste toekenning vir haar barmhartigheid wat sy aan die armste van armstes in Kalkutta bewys het. Sy het haar hele lewe daaraan gewy om mense in nood te help – ten koste van haarself. Toe ’n jongman haar eenkeer gevra het om hom te leer hoe om ook só barmhartigheid te bewys, was haar antwoord aan hom: “Vind jou eie Kalkutta!”

Rondom jou, in jou eie familie, tussen jou medegelowiges, jou bure, of in die armer gedeeltes van ons dorp, is daar baie Kalkuttas! Daar is só baie mense wat rondloop met seer in hulle lewe, of sonder die nodige kos op hulle tafels. Weet jy hoeveel mense woon as bywoners agter in ander mense se motorhuise? Kan jy jou voorstel hoe moet ’n kind voel om elke dag honger skool toe te gaan – en daar te sien hoe ander kinders hande vol lekkers en koeldrank koop? As jy nog nooit honger of koud gaan slaap het nie, is dit baie moeilik om ander se nood te verstaan. Dit is dalk nodig dat jy jouself afvra of jy regtig weet hoe dit jou broer wat in dieselfde dorp as jy bly, gaan. Bid dat die Heilige Gees ons meer sensitief en opmerksaam maak sodat ons kan begin om mekaar se probleme te help dra. Jy gaan nie sommer raaksien hoe dit met ander gaan as jy nie eers vra dat die Heilige Gees jou oë oopmaak nie. Dit is wat Jesus self van jou verwag om te doen. Begin daaroor te bid!

Ons het mekaar regtig nodig!