HaS bedank in styl

Herberg-aan-See se Algemene Jaarvergadering, wat jaarliks eintlik ‘n “Dankie-sê” funksie is, is vanjaar weer eens as ‘n prestige-funksie aangebied. Die verhoog het pragtig vertoon en die tafels gesellig, met die ete wat deur hulle personeel onder leiding van Marlene van Rooyen aangebied is. Anita van Dyk het as seremoniemeester opgetree, met ds Dirk van Dyk wat die verrigtinge op gepaste wyse geopen het en past Beryll Coetzer wat die tafelgebed gedoen het.

“Wie armsorg verleen, gee ‘n lening aan God,” het Anita gesê. “Barmhartigheid is in almal se harte, maar is dit ook in die hande?” Dames-inwoners van die Tehuis het “Liewe Vader, ons sê dankie…” onder leiding van Aletta Lochner gesing en ‘n staande toejuiging daarvoor ontvang.

Die Bestuurder, John van Rooyen is aan die woord gestel waartydens hy eerstens die Beheerraadslede aan die gaste bekendgestel het en hulle vir hul onbaatsugtige werk en samewerking geloof het. Hulle is Joe Mangiagalli (voorsitter), Wollie Jacobs (ondervoorsitter en finansies), Hennie Lochner (NGK), Flip Geldenhuys (geboue), Len Olivier (personeel), Francia van Dyk (ombudsman, fondsinsameling en Goue Hande), Hermine Groenewald (voorsitter: huiskomitee), Ryan Murtz en Norman Sauls (VGK) en dan John van Rooyen (Bestuurder: HaS).

Met verwysing na die Goue Hande onder leiding van Francia van Dyk het John gesê: “Hulle betrokkenheid by die Tehuis vorm ‘n onontbeerlike basis met alles wat deur hulle vermag word, asook hulle fondsinsamelingsprojekte.” Die bord-embleem en sertifikaat wat vroeër vanjaar deur Badisa aan Gansbaai Goue Hande vir “Vrywilligersgroep van die Jaar” toegeken is, is seremonieel weer aan hulle oorhandig.

Tans sien die personeelstruktuur soos volg daaruit: John van Rooyen (bestuurder), Anita van Dyk (administrasie), Suster Linda Meyer en Stafverpleegsters N Klein en L Henn (verpleging), saam met 14 verpleegpersoneel. In die huishoudelike afdeling is daar 9 personeellede. In totaal is daar tans 57 inwoners: Gang 3 (11), Gang 2 (10), Siekeboeg (17), Nasorg (6) en Woonstelle (13). Die voorsittersverslag van Joe Mangiagalli is in die Jaarverslag opgeneem.

Hy begin met ‘n aanhaling van CH Dodd: “Christelike liefde is die bereidheid om wat waarde het vir my eie lewe prys te gee - sodat dit ook die lewe van ander kan verryk.” Sy verslag het ook vir vele opregte bedankings voorsiening gemaak, wat hy ook later persoonlik aan die gaste voorgehou het.

Hardus Botha

Foto onderskrif: Die knap span, onder leiding van Marlene van Rooyen (4de van regs)

Die Beheerraadslede, voor vlnr: Joe Mangiagalli (voorsitter), Hermine Groenewald, Hennie Lochner en Len Olivier. Agter vlnr is Francia van Dyk, Wollie Jacobs, Linda Meyer, John van Rooyen (bestuurder: HaS) en Flip Geldenhuys, en met Ryan Murtz en Norman Sauls (inlasfoto).
HaS se Bestuurder, John van Rooyen en sy eggenote, Marlene
‘n Gesellige oomblik tydens HaS se Jaareindfunksie
‘n Groep HaS inwoners het die gaste met pragtige sang vermaak
Francia van Dyk (4de van links) staan met die toekenning wat Gansbaai Goue Hande vroeër vanjaar ontvang het en wat tydens die Jaareindfunksie sere-monieel weer aan Gansbaai Goue Hande oorhandig is