Eers dood dan die ware lewe

“Dis 'n dom vraag! Wat jy saai, kom nie tot lewe tensy dit eers sterwe nie.” (1 Kor. 15:36) 

“want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins.” (Fil. 1:21)

Die Christelike geloof is darem ’n snaakse geloof, is dit nie? Alles klink so heeltemal anders as die ander gelowe wat jy in die wêreld kry. Kyk nou maar na die vers hierbo: “want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins” (Fil. 1:21) Op ’n plek sê Jesus: “want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou.” (Luk 9:24) Hoe is dit moontlik? As jy doodgaan is dit vir jou ’n wins? Jy moet jou lewe verloor sodat jy dit kan behou? Die wat laaste is, sal eerste wees? Snaaks nê? Ons dien die enigste ware GOD wat daar is, maar Hy laat Sy geliefde Seun deur die grootste pyn en smart gaan en laat Hom aan ’n kruishout vasspyker! Jong, nou raak dit nog meer eienaardig vir my! Wat dink jy?

As kinders het ons grootgeword met die “Liewe Jesus” – gebede. Dit het só mooi en romanties geklink om te bid en ons hartjies vir Jesus te gee. Alles was só mooi! Maar soos ons ouer geword het en die pyn en lelike kant van die lewe leer ken het, het ons al meer besef dat alles nie só mooi en maklik is nie. Totdat ons almal op ’n dag voor die kruis gaan stilstaan het, opgekyk het en gesien het hoe verskriklike lyding Jesus moes deurgaan. En as jy mooi daaroor nadink besef jy dat jy en ek die oorsaak was hoekom Hy moes sterf. Die kruisiging het nie sommer gebeur nie – dit was spesiaal vir jou en my! Jesus moes sterf – sodat deur Sy dood en opstanding daar vir ons ’n nuwe lewe kon begin.

Dis nou vir my al amper verstaanbaar wat by Golgota gebeur het: ’n Saadjie wat in die grond geplant word moet eers doodgaan voordat daar ontkieming en groei kan plaasvind. Dis die wet van die natuur. ’n Ou boom sterf en verrot en gee weer nuwe lewe aan die grond waar dit val. Netso moet ek en jy eers die ou, sondige lewe afsterwe, sodat ons, gevul met die Heilige Gees, kragtig kan begin lewe in die Naam van Jesus Christus. Jy moet eers iets opgee, weggee, voordat jy die ware lewe in Jesus Christus kan kry!

Moet nie toelaat dat hierdie Paastyd verbygaan sonder dat jy heeltemal doodgegaan het nie. Sterf jou eie selfsugtige begeertes en gedagtes af sodat jy gevul kan word met nuwe, liefdevolle gedagtes en optredes. Die kruisiging van Jesus het net één maal gebeur – maar jy moet elke dag jou weer en weer aan GOD oorgee! Doen dit asseblief!

Uit Die Woord 5_1